Ivana Teofilović

running coach

Iz sveta odbojke u kom je uživala preko 10 godina Ivana je svoj dalji sportski rast i razvoj nastavila u fitnesu. Iskustvo je stekla i kao instruktor kružnih treninga. Ali Ivana je tokom svog tog vremena bila i ostala – trkač. Trčanje doživljava kao reaksaciju uma i negovanje tela. Smatra da treninzima trčanja treba prići bez pritiska i ostaviti mesta za uživanje. Shodno tome vodi antistres grupu. Ovde se drži principa da su u ovoj grupi vežbe snage i trčanje zastupljeni pola – pola.

Naši treneri