Kontakt

Poslovni podaci

U februaru 2024. godine klub je promeni svoj identitet u City Runners Club, ali smo pravno za sada i dalje registreovani kao Capital Crew.

Poslovno ime – naziv: Sportsko udruženje CAPITAL CREW

Tip organizacije: Sportsko udruženje

Sedište: Bulevar Mihaila Pupina 10d, 11070 Novi Beograd

Matični broj: 28709030

PIB: 110409457

Broj računa: 265-6530310000423-51

Capital Crew nije PDV obveznik.

Zastupnici:

Martina Laskač

Marko Dimitrić

Podaci za uplatu

Primalac: SU Capital Crew, Bul. Mihaila Pupina 10d, 11070 Novi Beograd

Svrha: Članarina za (ime trkača)

Iznos: ______,00 RSD

Račun broj: 265-6530310000423-51 (Raiffeisen banka)

Šifra plaćanja: 189

Poziv na broj (opciono): datum rođenja u formatu dd-mm-yyyy